H I S T O R I A
Å

sas och Niklas hus Ekhaga ligger i Vallentuna kommun, nära gränsen till Österåker. Ekhaga tillhör Sjöbergs säteri, vars historia sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden… Sjöbergs gård ägdes av bönder fram till 1594, därefter av kronan fram till 1639 då gården köptes av Erik Eriksson Geete. Denne var gift med Botilda Månesköld, tidigare gift med Magnus Axelsson Silversparre på Hakunge, där makarna Geete bodde. Vid Geetes död ärvdes Söböringe (som Sjöberg hette då) av sonen Gustaf, som 1651 överlät gården till sin svåger överste Björn Svinhufvud. Denne bebyggde 1653 gården till säteri som då fick namnet Sjöbergs säteri. Sonen Erik Svinhufvud förvärvade gården vid faderns död 1672. År 1688 övertog sonen Jacob gården. Under Jacobs bortavaro i militärtjänst i Karl XII:s krig upplät modern 1701 Sjöberg till sin måg bergmästaren Edmund Gripenhjelm att njuta fritt med skyldighet att underhålla och förbättra gården. Jakob Svinhufvud, som blev fången vid Stralsund 1715, yrkade vid sin återkomst till Sverige 1719 på en redovisning av Gripenhjelms förvaltning och gjorde gällande att Gripenhjelm låtit gården förfalla. Till stöd för sin talan åberopade Svinhufvud en häradsfogdesyn 1720, enligt vilken skogen var uthuggen och åkern mycket utmärglad, beroende på att gödsel inte blivit utkörd. Gripenhjelm försvarade sig med att fienden i många år härjat i trakten. År 1720 sålde Jakob gården för 7.560 daler till kommendör Carl Ridderstolpe. Gården rustades och såldes 1746 till ryttmästaren Gabriel Stierncrona för 33.000 daler.

Därefter såldes gården:
1762 till Claes Jakob Gyllenadler för 96.000 daler.
1773 till löjtnanten Fredrik Ulrik Vingelflykt för 120.000 daler
1775 till handelsmannen Fredrik Lund (okänd summa)
1801 till rusthållaren Anders Ersson från Markim för 21.000 riksdaler banko
1815 övertog sonen Erik Andersson
1828 ärvde sonen Anders Eriksson
1883 övertogs gården av Anders Erikssons dödsbo
1886 köptes gården av handlaren O Hybinette

1920 köptes så gården av agronomen Alrik Olsson som drev gården till sin bortgång i mars 1973.
Därefter ägs och drivs gården av Alrik Olssons arvingar. Alrik Olsson var Åsas mammas morfar. Åsa är född och uppvuxen på Sjöbergs säteri, dock inte på själva gården utan i föräldrarnas hem Knektstugan.

I januari 1997 började Åsa och Niklas undersöka möjligheten att förvärva en tomt på Sjöberg. Trots att ägarna snabbt gav sitt samtycke tog det ett par år innan de kunde förvärva fastigheten. Detta berodde på de många turerna med byggnadsnämnden i kommunen. De förvärvade slutligen tomten den 10 april 1999. Redan året innan gav Åsa och Niklas fastigheten namnet Ekhaga.

Hos A-Hus hittade Åsa och Niklas nästan det hus de ville bygga. Efter många ändringar i ritningarna startade byggnationen på senvintern 2000. I slutet av augusti samma år flyttade Åsa och Niklas in på Ekhaga.