O M  S A J T E N
E

khaga.net är en julklapp från Jim, Helena, Håkan & Cattis. Vi vill också tacka Åsas föräldrar Jan och Annika för deras värdefulla hjälp med information om Sjöberg i allmänhet och Ekhaga i synnerhet.

Sajten uppdateras av Åsa och Niklas själva via ett enkelt webbgränssnitt. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker om sajten, vad som är bra och vad du tycker kan förbättras. Kanske har du några bra idéer om vad du vill se på sajten.